Ariaban Essence

PERO

( POGANIN x PERORA ) 2008 Grey Stallion

Pedigree

 PERO  POGANIN  LAHEEB  IMPERIAL IMDAL  ANSATA IMPERIAL 
 DALIA 
 AK LATIFA  IBN MONIET EL NEFOUS 
 SIRALIMA 
 POHULANKA  PEPTON  BANDOS 
 PEMBA 
 PESTKA  PROBAT 
 PENTODA 
 PERORA  -  -  - 
 - 
 -  - 
 - 
 -  -  - 
 - 
 -  - 
 - 

Progeny (1)

Now on air loading