Ariaban Essence

Athbah Stud

Address:
27 Al Baz, As Sulimaniyah
12245 Riyadh - Saudi Arabia


View on Google Maps

Bred Horses

AMALI ATHBAH

ASBAH

 • FADI AL SHAHQAB x BINT BELISSIMA
 • 2015

BALSAM ATHBAH

 • KHALEEL DIRAB x MANAYER
 • 2018

BASSEM ATHBAH

BINT ATHBAH

BINT AZBAH

DISPUTA FA

 • LETHYF EL JAMAAL x UTAH FA
 • 2002

DUJA ATHBAH

FAHDA ATHBAH

IBN TAHIA

JARWAN

 • DREA II x FELWA ATHBAH
 • 2018

JOHARAH ATHBAH

KHERAISAN ATHBAH

MAWADDAH

 • FALAH II x MASHAEL III
 • 2009

MAWEE ATHBAH

NOFA ATHBAH

PANIKA

 • EUKALIPTUS x PLISA
 • 1996

RAHBAH ATHBAH

RAKHA ATHBAH

RAOOM ATHBAH

SAMARAA ATHBAH

 • MADHEEN AL NAKEEB x LOULOAH RABAB
 • 2016

SAMRAA ATHABAH EGYPT

 • MADEEN AL NAKEEB x LOALOAH RABAB
 • 2016

SAMRAN II

SHAGRAN ATHBAH

SHURUG ATHBAH

SULTAN ATHBAH

 • DREA II x FELWA ATHBAH
 • 2016

THEHENA ATHBAH

THORWAH ATHBAH

 • DREA II x FELWA ATHBAH
 • 2019

Owned Horses

AFEESAH

 • HALEEM x MAZOOFAH
 • 2005

AJ HOJAS

 • NUR AD DINE x BINT DELADIVA
 • 2003

AJA ROSADA

ATHBAYAT JJ

BELLISSIMA (2002)

 • EKSTERN x BELLONA
 • 2002

BINT ATHBAH

BINT AZBAH

BINT MARAJJ

 • MARAJJ x MI AMBER DREAM
 • 2011

CHAMMUR

 • DON EL CHALL x SC MURYA
 • 2000

DISPUTA

 • DECO x GADITANA XVI
 • 1999

DISPUTA FA

 • LETHYF EL JAMAAL x UTAH FA
 • 2002

DUJA ATHBAH

EKS ALIHANDRO

ERMINA

 • GALBA x ECHIDNA
 • 2006

ETENTA

 • MONOGRAMM x EMIGRACJA
 • 1997

FEDORA RG

GEORGIA

 • MONOGRAMM x GIZELA
 • 1994

JOHARAH ATHBAH

LOLA DONA

MA BINT AZADIK

 • OM EL AZADIK x OM EL SABIYA ESTOPA
 • 1997

MANDOUBA

 • HALEEM x OKHT AL-NADBA
 • 2000

MAWEE ATHBAH

NAMAR

 • NADER x JUMAA
 • 1997

NEBRASKA

 • DELMAR x AF NEVADA
 • 2001

NOFA ATHBAH

NOORA APAL

OFW PRAISA

 • DA VALENTINO x WAGNA PRELUDE
 • 2012

PANIKA

 • EUKALIPTUS x PLISA
 • 1996

PERNILA

SABEA AL SAHRAA

 • KORONEC x NOUF AL THALITHA
 • 2002

SAMARAA ATHBAH

 • MADHEEN AL NAKEEB x LOULOAH RABAB
 • 2016

SAMRAA ATHABAH EGYPT

 • MADEEN AL NAKEEB x LOALOAH RABAB
 • 2016

SHAGRAN ATHBAH

SHIRIN BY AISHA

SHURUG ATHBAH

THEHENA ATHBAH

TREASURE NABILA JQ

ZAHRAT KHADEEJAH

 • MASHHOOR AL THALITH x KAWKAB AL THANIYA
 • 2002

ZT LUDBECTRA

 • LUDJIN EL JAMAAL x ZT RUBILECTRA
 • 1997

ZT LUDJTEYNA

 • LUDJIN EL JAMAAL x SHAHTEYNA
 • 1997
Now on air loading